sábado, 10 de abril de 2010

Ruta herpetolóxica polo Mente e o Rabaçal

Descuberta outra poboación de Escáncer cego, Blanus cinereus, en territorio galego, unha das especies máis mediterráneas de Galicia
Río Mente
Escáncer cego, Blanus cinereus
muda de Blanus cinereus
Arácnido da Familia Thomisidae, pode que da especie Xysticus cristatus, en Viola sp.
xunto cos réptiles e invertebrados, a flora é un dos puntos fortes da zona do Mente
Vacaloura, Physomeloe corallifer, interesante endemismo ibérico
Lagarta dos penedos, Podarcis hispanica
Lagarta rabuda, Psammodromus algirus
observouse unha cobra cruzando o camiño a gran velocidade, podería ser un Cobregón, Malpolon mospessulanus
Nymphalis polychloros
Escáncer, Anguis fragilis
recollimos en Castrelo de Abaixo o nome vernáculo Escóupolo para a especie Anguis fragilis Fedegosa da especie Coreus marginatus Ra patilonga, Rana iberica distinta coloración en Rana iberica Gabeador azul, Sitta europaea xuvenil de Lagarto arnal, Timon lepidus
Pintafontes verde, Triturus marmoratus
Pintafontes común, Lissotriton boscai coloración ventral de Lissotriton boscai Ra verde, Pelophylax perezi molusco de auga doce do Xénero Planorbis Equus asinus e Bos taurus, como ían faltar! pegadas de Londra, Lutra lutra Narcissus pseudonarcissus Lagarto das silvas, Lacerta schreiberi Lagarta dos penedos, Podarcis hispanica

Lagarto das silvas, Lacerta schreiberi Sapo cunqueiro, Bufo bufo Cobra de auga viperina, Natrix maura
Pintafontes común, Lissotriton boscai
Escáncer, Anguis fragilis
Amorodio, Fragaria vesca
xunta dos ríos de Pentes e de San Lourenzo (río Rabaçal) Esgonzo común, Chalcides striatus Cobra de auga viperina, Natrix maura Lagarto arnal, Timon lepidus

Alberto Rivero, Anxos Romeo, Martiño Cabana, Rafa Vázquez, Xosé Ramón Reigada

2 comentarios:

Cosme Damian Romai Cousido dixo...

Excelente post Xosé Ramón!

Parabéns polo descubrimento e as fotos.

Damián

Vasco Flores Cruz dixo...

Grande passeio! Quando fizerem mais saídas não se esqueçam de me convidar!! :) Saludos desde Portugal