sábado, 10 de maio de 2008

Orquídeas fotografadas na Comarca de Monterrei


Orchis coriophora - Imaxe tomada nos fondos avesíos do canón do río Mente, Castrelo de Abaixo, concello do Riós


Orchis mascula - Zona con xistos e vexetación termófila mediterránica, Castrelo de Abaixo, concello do Riós


Orchis mascula - Afloramento húmido nas ladeiras do Soutullo, San Cibrao, concello de Oímbra


Serapias lingua - Nunha gabia na Aberta Nova, San Cibrao, concello de Oímbra

Serapias cordigera - A Laghuna, San Cibrao, concello de Oímbra