Publicacións

Nomes Vernáculos de Fauna e Flora da Bisbarra de Monterrei e Proximidades:

Sobre a presenza histórica da Ladra, Tarentola mauritanica, en Galicia: Unha crenza popular sobre as ladras e Conversando sobre ladras, landras, lascas e outros:
https://docs.google.com/document/d/1bW7NNslpAaBX5x4WDbiJjnhcYfxP3yn-d8ufedE12Cc/edit?usp=sharing