venres, 20 de agosto de 2010

Odonatos no estío polo val do Támega


Libellula depressa
Concello de Monterrei. 16 de maio do 2010

Pyrrhosoma nymphula
Concello de Verín. 21 de xuño do 2010

Onychogonphus forcipatus
Concello de Verín. 25 de xullo do 2010

Erythromma lindenii
Concello de Verín. 28 de xullo do 2010

Ceriagrion tenellum
Concello de Verín. 28 de xullo do 2010

Ischnura graellsii
Concello de Verín. 28 de xullo do 2010

Platycnemis acutipennis
Concello de Verín. 28 de xullo do 2010

Platycnemis latipes
Concello de Verín. 28 de xullo do 2010

Calopteryx xanthostoma
Concello de Verín. 28 de xullo do 2010
Crocothemis erythraea Concello de Verín. 28 de xullo do 2010

Lestes viridis
Concello de Verín. 28 de xullo do 2010

Anax imperator
Concello de Verín. 28 de xullo do 2010Orthetrum coerulescens
Concello de Laza. 20 de agosto do 2010


Ceriagrion tenellum
Concello de Laza. 20 de agosto do 2010


Sympetrum striolatum
Concello de Laza. 20 de agosto do 2010


Sympetrum fonscolombii
Concello de Laza. 20 de agosto do 2010


Aeshna cyanea
Concello de Laza. 20 de agosto do 2010