mércores, 31 de maio de 2023

Relatorio do obradoiro de plantas silvestres comestibles, aromáticas e medicinais nas Eiras

Onte fomos ás Eiras ao "Obradoiro de Plantas Silvestres Comestibles, Aromáticas e Medicinais" impartido por Tamara na Casa Terra Alma. Gratos por tudo o ensinado!


No incio houbo unha breve introdución falándose de que o coñecemento das plantas é milenario, antes usábanse moito como alimento e como remdio natural mais este coñecemento foi perseguido dicindo ás comunidades tradicionais, por parte de certos chanzos da sociedade, como que o seu uso era propio de culturas atrasadas, resulta que era todo o cotrario, antes había un coñecemento do medio extraordinario. Agora téntase de voltar a ensinarlles aos nenos o seu inmenso valor.

Lactuca serriola, unha leituga brava, comestible e medicinal, é un fantástico sedante

Malva sylvestris, medicinal e fantástico comestible

Hordeum murinum, un cereal silvestre

Digitalis purpurea, estraloques, sanxoás, medicinal pero tóxica, crenzas na tradición oral

Rumex sp., comstible aínda que é amarga

Geranium lucidum, todos os Geranium son comestibles
Tamén vimos o Geranium robertianum, Herba de San Roberto
Posúe moitas propiedades medicinais, é un dos maiores antiinflamatorios

Lagartiña dos penedos, Podarcis lusitanicus

Tanacetum parthemium, herba da Nosa Señora, medicinal

Chelidonium majus, ceruda, herba anduriña
Medicinal aínda que tóxica, só por vía externa, crenzas na tradición oral

Pentaglotis sempervirens, boraxinácea, comestible, flores e follas

Lamium maculatum, estruga morta, comestible, medicinal

Rumex sp., comestible aínda que é amarga

Medicago arabica
Tóxica ou cando menos non comestible, confúndese co trebo mais esta ten manchas escuras nas follas aínda que non sempre

Trebo vermello, Trifolium pratense, comestible

Couselos, ombligo de Venus, Umbilicus rupestris, comestible e medicinal

Estraloques, sanxoás, Digitalis purpurea
Medicianla aínda que tóxica, só mediante prescripción facultativa
Crenzas e ritos na tradición oral galego-portuguesa

Ceruda, herba anduriña, celidonia, Chelidonium majus, antes descrita

Lapsana communis, herba dos peitos, comstible, medicinal (desta especie non se falou)

Lingua de ovella, chantaxe, xantén, Plantago lanceolata, comstible e medicinal

Herba das sete costelas, chantaxe maior, xantén maior, Plantago major, comestible e medicinal

Ortiga, estruga, Urtica dioica, medicinal, comestible, está considerada un superalimento

Silva, Rubus sp., hai moitas especies difíciles de xebrar, comestible e medicinal


Pena Nofre

Vicia cf. angustifoia, en principio comstible mais nunca se probara o haber varias especies
É fantástica para fixar o nitróxeno no solo e fertilizar os cultivos

Estraloques, sanxoás, Digitalis purpurea, xa se falou dela
Debe ser unha das plantas que máis nomes vernáculos ten na Galiza

Fuamaria muralis, non se falou dela mais ponse por ter propiedades medicinais

Aceda, vinagreira, Rumex acetosa
Fantástico comestible, é mesmo unha larpeirada aceda, un amiguiño que viña no grupo comeulle un cacho e gostoulle mesmo

O Camiño dos Mortos que leva a Trez

Carduus sp., hai varias especies semellantes, algunhas delas son comestibles aínda que tirándolle os bicos, algunha delas posúe propiedades medicinais de muito interese, aliás son usadas por moitos insectos beneficiosos

Ranunculus acris, botón de oro, tóxica
Mencionáronse as especies tóxicas, e que teñan certa toxicidade non quer dicir que non teñan utilidades, e díxose que entre as plantas comestibles hai algunhas que non se coñecen mais que si o son

Aguia cobreira, Circaetus gallicus, que nos pasou voando por riba

Saíncho, cenizo, Chenopodium album vs C. ficifolium, posúe propiedades medicinais, díxose que é un fantástico comestible, un superalimento, para que logo lles chamen malas herbas de maneira inaxeitada, habería que lles chamar plantas adventicias, case todas teñen utiidades e mesmo propiedades medicinais

Espectacular xeira que nos descubríu e ampliou o coñecemento das plantas. Muito obrigado por organizárendes, un verdadeiro pracer.