xoves, 9 de maio de 2019

Algunhas especies estivais


Primeiros rexistros desta temporada 2019 dalgunhas especies estivais, son as datas da primeira vez que se detectan, de certo que chegarían antes:

Anduriña común, Hirundo rustica, 26 de febrero
Bubela, Upupa epops, 1 de marzo
Peto formigueiro, Jynx torquilla, 25 de marzo
Cuco, Cuculus canorus, 25 de marzo
Rousinol común, Luscinia megarhynchos, 16 de abril
Anduriña dáurica, Cecropis daurica, 17 de abril
Vencello común, Apus apus, 22 de abril
Abellaruco, Merops apiaster, 22 de abril
Rola común, Streptopelia turtur, 2 de maio
Papafigos, Oriolus oriolus, 3 de maio

mércores, 8 de maio de 2019

Niños ocupados de Cegoña branca

Nestes días deuse unha volta polos niños de Cegoña branca, Ciconia ciconia, do val, véndose que estaban ocupados un total de catro, tres a sur de Verín e un a norte.