mércores, 11 de febreiro de 2009

Río Mente. Un tesouro botánico e paisaxístico

Nos videos que se presentan a continuación pódese ver unha escolma de imaxes de flora presente nas inmediacións do río Mente, destacando entre outras as seguintes especies:

Consolda menor, Symphytum tuberosum, non citada para territorio galego na "Guía das Plantas de Galicia" García, X. R. (novembro 2008) Edicións Xerais de Galicia, S. A. - Vigo

Sangomiño, Cornus sanguinea, de ribeiras e claros húmidos do bosque

Orquídea da especie Orchis mascula, en aciñeirais, matogueira mediterránea e noiros

Pradairo de Montpelier, Acer monspessulanus, nos lugares máis mediterráneos do país

Xazmín silvestre, Jasminum fruticans, nas zonas máis mediterráneas do surleste de Ourense

Escornacabras, Pistacia terebinthus, aciñeirais e terreos fragosos (rochosos) en ambientes termófilos

Umbelífera da especia Ferula communis, de áreas mediterráneas

Cistácea da especie Halimium umbellatum, restrinxida a zonas con clima mediterráneo

Saxifraga da especie Saxifraga espathularis, endémica do noroeste peninsular

Rabo de cabalo, Equisetum arvense, lugares húmidos e areosos, relativamente normal aínda que escasa

Cabeza de cobra, Aristolochia paucinervis