venres, 4 de decembro de 2020

Nomes vernáculos de Fauna recollidos en Espiño

O venres 3 de decembro de 2020 xunto Bruno Rúa e Claudio Álvarez 'Zunín' estivemos recollendo nomes vernáculos de Fauna na localidade de Espiño do concello de Oímbra.

Isto é o que nos saíu:


Aves:

Cascarrollo grande, Lanius meridionalis

Cascarrollo pequeno, Lanius collurio, L. senator

Caballero, Oriolus oriolus

Garrabaio, Garrulus glandarius

A Pizpiz, Anthus pratensis, A. trivialis

Cotovía, Lullula arborea

Cotovía corochuda, Galerida cristata

Laverca, Alauda arvensis

Noitevoal, Caprimulgus europaeus

Ameixenda grande, Parus major

Ameixenda brava, Cyanistes caeruleus

Trallón, Ficedula hypoleuca

Tánxaro, pode que fose a mesma especie anterior Ficedula hypoleuca (?)

Bubela, Upupa epops

Cuco, Cuculus canorus

Rola, Streptopelia turtur

Torda, Turdus philomelos, Turdus spp.

Chicharra, Miliaria calandra

Pita dos nabos, Tetrax tetrax

Corrolí, Burhinus oedicnemus

Pedreiro, pode que sexa Oenanthe oenanthe (?)

Chazco, Saxicola rubicola

Letreira, Emberiza cirlus

Pintaxirga, Carduelis carduelis

Chinco, Fringilla coelebs

Milleiro, Serinus serinus

Verderol, Chloris chloris

Pardal, Passer domesticus

Tornillo, Sturnus unicolor

Corvelo, Corvus corone

Corvo, Corvus corax

Pega, Pica pica

Engatuñadeira, Certhia brachydactyla

Pitorrei grande, Picus viridis

Pitorrei pequeno, Dendrocopos major

Carriza, Troglodytes troglodytes

Cirifolla, Phylloscopus collybita, P. ibericus

Forneira, Sylvia undata

Foleca, Hippolais polyglotta

Merla, Turdus merula

Merla brava, Cinclus cinclus

Paporroibo, Erithacus rubecula

Raborroibo, Phoenicurus ochruros

Reisinol, Luscinia megarhynchos

Parpallaza, Coturnix coturnix

Lavandeira, Motacilla alba

Boeira, Motacilla flava

Anduriña, Hirundo rustica, Delichon urbicum

Vencello, Apus apus

Moucho, Athene noctua

Curuxa, Tyto alba, Strix aluco

Bufo, Bubo bubo

Perdiz, Alectoris rufa

Ave rapiña, Circus pygargus, Accipitridae

Tecelán, Falco tinnunculus

Ghabilán, Accipitridae

Berra, Gallinago gallinago

Pita das carballeiras, Scolopax rusticola

Avefría, Vanellus vanellus

Pato, Anas platyrhynchos, Anátidas, dicían que había dúas ou tres clases

Cighueña, Ciconia ciconia

Ághila, Buteo buteo, Accipitridae

Gharza, Ardea cinerea, tamén nos dixeron que lle daban este nome a unha rapiña diúrna sen especificar máis (?)


Arácnidos:

Licranzo, Buthus occitanus


Réptiles:

Viberón, Anguis fragilis

Lagharta, había de dúas clases, Podarcis guadarramae lusitanica, Psammodromus algirus


Anfibios:

Salamántigha, había a da auga e a da terra, Lissotriton boscai, Triturus marmoratus, Salamandra salamandra

Ranilla, Hyla molleri

Ran, Pelophylax perezi

Sapo cunqueiro, Bufo spinosus

Sapo pequeno, Alytes obstetricans


Insectos:

Matacabalos, Gryllotalpa gryllotalpa

Costureira, Guerris lacustris

Caldeirabeira, Dermápteros

Polboreta, Heteróceros

Vacaloura, Berberomeloe majalis

Ghaiteiro, Odonatos

Pita cegha, Coccinella septempunctata, dicíanlle así: "Pita cega, voa voa, cando pases pola miña casa heiche dar pan e cebola"


Mamíferos:

Ourizo cacheiro, Erinaceus europaeus

Rato papalbo, Eliomys quercinus

Gharduña, Martes martes, Martes foina

Doniña, Mustela nivalis

Tourón, Mustela putorius

Londra, Lutra lutra

Visón, Neovison vison, de recente introdución

Gato bravo, Felis silvestris

Toupa, Talpa occidentalis

Leiranco dos regueiros, Arvicola sapidus

Leiranco das casas, Rattus rattus, R. norvegicus

Algaria, Genetta genetta

Morcego, Quirópteros, había o pequeno e o grande


Moitas grazas aos informantes.