xoves, 15 de outubro de 2020

E máis recollas de nomes vernáculos de Fauna por Soutocobo, Rexoxende e Tomonte

O mércores 14 de outubro de 2020 xunto co antropólogo Bruno Rúa andivemos recollendo nomes vernáculos de Fauna por Soutocobo, Rexoxende e Tomonte, do concello de Vilardevós.

Isto é o que nos saíu:


* Soutocobo:

Aves:

Bubela, Upupa epops

Cuco, Cuculus canorus

Curuxa, Tyto alba

Moucho, Athene noctua

Milleiro, Linaria cannabina

Paporrubio. Erithacus rubecula

Merla, Turdus merula

Cutuluvía, Lullula arborea

Chasca, Saxicola rubicola

Carriza, Troglodytes troglodytes

Carboeira, Sylvia undata

Pigharra, Garrulus glandarius

Pardal, Passer domesticus

Chinchín, Fringilla coelebs

Torda, Turdus philomelos, T. viscivorus

Pito verdeal, Picus sharpei

Pito pequeniño, Dendrocopos major

Avión, Oriolus oriolus

Raborruzo, Phoenicurus ochruros

Rousinol, Luscinia megarhynchos

Letreira, Emberiza cirlus

Fuleca, Hippolais polyglotta

Vaqueira, Motacilla flava

Lavandeira, Motacilla alba

Pedreira, Oenanthe oenanthe

Paspallota, Coturnix coturnix

Gherrero, Parus major, Páridos (?)

Pirluís, Burhinus oedicnemus

Cascarrolla, Lanius meridionalis, Lanius spp.

Pintasilvo, Carduelis carduelis

Pegha, Pica pica

Noitevoal, Caprimulgus europaeus

Trallón, Ficedula hypoleuca

Rola, Streptopelia turtur

Corvelo, Corvus corone

Pombo, Columba palumbus

Tecelán, Falco tinnunculus

Ave rapiña, Circus pygargus, Accipitridae (?)

Ghabilán, Accipitridae

Ghrulla, Merops apiaster

Ghaliñola, Scolopax tusticola

Vencello, Apus apus

Anduriña, Hirundo rustica

Merlo righeireiro, Cinclus cinclus

Bufo, Bubo bubo

Arrulador, Strix aluco

Boi, unha rapiña nocturna que dicía así "boi-boi-boi, que anda buscando o boi que o perdeu" (?)

Arácnidos:

Macelón, Buthus sp., dicían así: "si te pica a víbora, o macelón ou o escouparón colle a aixada e o aixadón"

Réptiles:

Alicrán, Anguis fragilis, Chalcides striatus

Insectos:

Faldra cadela, Dermápteros

Mariposa, Coccinella septempunctata, chamábanlle así a esta especie

Vacaloura, Berberomeloe majalis

Barbatesa, Mantis religiosa, Empusa pennata

Fedeghosa, Nezara viridula

Matacabalos, Gryllotalpa gryllotalpa

Escarabagho, Coleópteros esterqueiros, "facía bolas na bosta das vacas"

Mamíferos:

Muricegho, Quirópteros

Miriápodos:

Rengla, Scolopendra cingulata


* Rexoxende:

Cuco, Cuculus canorus

Bubela, Upupa epops

Carrizo, Troglodytes troglodytes

Carboeira, Sylvia undata

Floreca, Hippolais polyglotta

Bufo, Bubo bubo

Moucho, Athene noctua

Curuxa, Tyto alba

Lavandeira, Motacilla alba

Merla cachoeira, Cinclus cinclus

Merla abelleira, non soubemos identificar a especie, podía ser algún tipo de Tordo, Turdus sp. (?)

Torda, "había a grande e a pequena", Turdus viscivorus, T. philomelos

Escribienta, Emberiza cirlus

Cutuluvía, Lullula arborea

Pigharro, Garrulus glandarius

Pegha, Pica pica

Galiñola, "había a grande e a pequena", Scolopax rusticola, Gallinago gallinago (?)

Raborruzo, Phoenicurus ochruros

Paporrubio, Erithacus rubecula

Chazco, Saxicola rubicola

Trallón, Ficedula hypoleuca, "dicíanlle as anduriñas aos trallóns: Ponde ides trallós loucos, vindes muitos e marchais poucos. E vós anduriñas putas, vides poucas e marchais muitas"

Arrabuñaghatos, Certhia brachydactila

Tentenarraíz, Miliaria calandra

Parpallaz, Coturnix coturnix

Noitevoá, Caprimulgus europaeus

Pintasilva, Carduelis carduelis, tamén chamado ghilghero

Serranchín, Parus major, Páridos

Rousinol, Luscinia megarhynchos

Chincha, (?) pode que fose Fringilla coelebs

Pardal, Passer domesticus

Tornillo, Sturnus unicolor

Corvelo, Corvus corone

Pito verdeal, Picus sharpei

Pito, Dendrocopos major

Avión, Oriolus oriolus

Picanza, Lanius meridionalis, Lanius sp.

Pedreira, Oenanthe oenanthe

Anduriña, Hirundo rustica

Vencello Apos apus

Tecelán, Falco tinnunculus

Culebrera, Circaetus gallicus

Ave rapiña, Circus pygargus

Avefría, Vanellus vanellus

Ghrulla, Merops apiaster

Mamíferos:

Muricegho, Quirópteros

Gineta, Genetta genetta, (en castelán)

Teixugho, Meles meles

Doniña, Mustela nivalis, dicían así: "a culebra come o sapo, o sapo come á doniña e a doniña come á culebra"

Gharuña, Martes foina

Arácnidos:

Bicho da uña, Buthus sp.

Rengla, un tipo de araña (?)

Réptiles:

Alacrán, Anguis fragilis, Chalcides striatus

Bicho da escada, Vipera latastei

Insectos:

Teresa, Mantis religiosa, Empusa pennata

Pousa ghaiteiro, Odonatos

Cabra louca, Gerris lacustris

Matacabalos, Furapozos, Grylllotalpa gryllotalpa

Mariquita, Coccinella septempunctata, (en castelán)

Faldracadela, Dermápteros

Fedeghosa, Nezara viridula

Monioco, eirugas de Lepidópteros

Vacaloura, Berberomeloa majalis

Miriápodos:

Cempés, Scolopendra cingulata


* Tomonte:

Carriza, Troglodytes troglodytes

Subideira, Certhia brachydactyla

Bufo, Bubo bubo

Cuco, Cuculus canorus

Picanza, Lanius meridionalis, L. sp.

Bubela, Upupa epops

Avión, Oriolus oriolus

Pegha, Pica pica

Pigharro, Garrulus glandarius

Corvelo, Corvus corone

Pito verdeal, Picus sharpei

Escribienta, Emberiza cirlus

Pintasilvo, Carduelis carduelis

Cotoluvía, Lullula arborea

Millarenga, Linaria cannabina (?)

Pardal, Passer domesticus

Merla, Turdus merula

Tornillo, Sturnus unicolor

Pedreira, Oenanthe oenanthe

Chazco, Saxicola rubicola

Vaqueira, Motacilla flava

Raborruzo, Phoenicurus ochruros

Paporrubio, Erithacus rubecula

Torda, Turdus philomelos, T. viscivorus

Rousinol, Luscinia megarhynchos

Laghoeireiro, Gallinago gallninago (?)

Pirluís, Burhinus oedicnemus

Trallón, Ficedula hypoleuca


Moitísimas grazas aos informantes.

Ningún comentario: