sábado, 24 de outubro de 2020

Nomes vernáculos de Fauna recollidos en Arzádegos e Vilarello de Cota

O venres 23 de outubro de 2020 xunto co antropólogo Bruno Rúa estivemos recollendo nomes vernáculos de Fauna en Arzádegos e Vilarello de Cota, do concello de Vilardevós.

Isto é o que os saíu:

* Arzádegos:

Aves:

Cuco, Cuculus canorus

Bubela, Upupa epops

Paspallá, Coturnix coturnix

Merla, Turdus merula

Torda, Turdus philomelos, T. viscivorus

Carriza, Troglodytes troglodytes

Paporrubio, Erithacus rubecula

Pardal, Passer domesticus

Vaqueira, Motacilla flava

Lavandeira, Motacilla alba

Avión, Oriolus oriolus

Perdiz, Alectoris rufa

Pegha, Pica pica

Corvelo, Corvus corone

Picapao, Dendrocopos major

Ghilghero, Carduelis carduelis

Noitevoal, Caprimulgus europaeus

Curuxa, Tyto alba

Moucho, Athene noctua, Strix aluco

Escribenta, Emberiza cirlus, Emberiza spp.

Cutuluvía, Lullula arborea

Tornillo, Sturnus unicolor

Pigharro, Garrulus glandarius

Cazcarrollo, Lanius meridionalis, Lanius spp.

Ghabilán, Accipitridae

Ave rapiña, Accipitridae

Tecelán, Falco tinnunculus

Chincharraíz, Miliaria calandra

Chinchín, Fringilla coelebs (?)

Nabiñeira, Serinus serinus

Rousinol, Luscinia megarhynchos

Foleca, Hippolais polyglotta (?)

Chazca, Saxicola rubicola

Pedreiro, Phoenicurus ochruros

Anduriña, Hirundo rustica

Vencello, Apus apus

Pirluís, Burhinus oedicnemus

Galiñola, Gallinago gallinago

Cirifolla, Phylloscopus collybita, P. ibericus

Trepador, Certhia brachydactyla

Verderol, Chloris chloris

Pito verdeal, Picus sharpei

Réptiles:

Escouparón, Chalcides striatus

Bichorro, Anguis fragilis

Anfibios:

Salamanca, Salamandra salamandra

Arácnidos:

Alacrán, Buthus sp.

Insectos:

Cadela falsa, Deermápteros

Fedeghosa, Nezara viridula, tamén a nomearon como Pulgha do lobo

Xoaniña, Coccinella septepunctata

Mamíferos:

Doniña, Mustela nivalis, dicían así: "si te morde unha doniña busca a pala e a campaniña"


* Vilarello de Cota:

Languito, Certhia brachydactyla

Furapao, Dendrocopos major

Pirluís, Burhinus oedicnemus

Cirifolla, Phylloscopus collybita, P. ibericus

Cutuluvía, Lullula arborea

Cutuluvía curuchada, Alauda arvensis ou Galerida cristata (?)

Pito verdeal, Picus sharpei

Cardosiño, Serinus serinus (?)


Moitas grazas aos informantes.

Ningún comentario: